Join us to protect our ocean

Our future is tied to the ocean. Its shared seas connect us through food, culture and sport. Home to amazing, abundant life, the ocean is also a powerful climate solution. Join us for an event dedicated to the stories of people taking matters into their own hands and showing us how we can work with, not against, our ocean.

All events

Returns

Unsure of the right size? Can’t decide between jackets? Our Customer Service team is here to help—the less unnecessary shipping, the better. We have no time limit on returns and accept both current and past-season products.

How returns work Start your return Customer Service

Subscribe

Sign up for product highlights, original stories, activism awareness, event updates and more.

General Terms and Conditions Patagonia® Gift Cards

Czech (CZ)

Všeobecné obchodní podmínky dárkových poukazů Patagonia® Gift Card.

Dárkový poukaz Gift Card lze uplatnit pouze v kamenné prodejně Patagonia v zemi nákupu.

Tento dárkový poukaz nelze uplatnit na eu.patagonia.com ani na žádných jiných webových stránkách.

Platnost dárkového poukazu vyprší po 5 letech od data aktivace.

Maximální hodnota dárkového poukazu je 26 000 CZK nebo ekvivalent v jiné měně.

Jestliže je hodnota Vašeho dárkového poukazu vyšší než částka celkového nákupu, budete podle těchto Všeobecných obchodních podmínek moci využít zbylou částku při příštím nákupu.

Jestliže je hodnota Vašeho dárkového poukazu nižší než částka celkového nákupu v maloobchodní prodejně Patagonia®, musíte zbylou částku doplatit metodou akceptovanou v tomto maloobchodě, abyste mohli dokončit nákup.

Chcete-li zkontrolovat zůstatek na dárkovém poukazu, klikněte prosím zde.

Dárkové poukazy nelze vyměnit za hotovost ani kredity v obchodech.

S dárkovými poukazy bude v případě ztráty nakládáno jako s hotovostí. Společnost Patagonia Europe nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení ani poškození dárkového poukazu.

Dárkové poukazy lze zrušit a vyměnit, k tomu však potřebujeme originální doklad o koupi.

Dárkový poukaz je přenosný a může být uplatněn kýmkoli, kdo je držitelem.

Dárkové poukazy mohou být použity k nákupu dárkových poukazů.

Při výplatě reklamace za vrácené položky, které byly původně zaplaceny dárkovou kartou, získáte novou dárkovou kartu s částkou odpovídající vrácené položce.

Dárkový poukaz vydává společnost Patagonia Europe Cooperatief U.A. („Patagonia Europe“) se sídlem v Nizozemsku, Jollemanhof 11, 1019 GW Amsterdam.

Vzhledem k tomu, že se společnost Patagonia Europe nachází v Nizozemsku, řídí se tyto všeobecné obchodní podmínky nizozemským právem. Tyto podmínky však nemají vliv na Vaše zákonná práva.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. července 2022. Pro předchozí verze prosím kontaktujte zákaznický servis společnosti Patagonia Europe zde.

English (UK)

The Gift Card is only redeemable in a physical Patagonia Store in the country of purchase.

The Gift Card is not redeemable on eu.patagonia.com or any other website.

The Gift Card will expire after 5 years from the activation date.

The maximum value on a Gift Card is CZK 26,000 or the equivalent currency.

If the value of your Gift Card is greater than the amount of your total purchase, you will be able to use the remaining Gift Card balance for future purchases, subject to these terms and conditions.

If the value of your Gift Card is less than the amount of your total Patagonia® retail store purchase, you must provide an additional payment method accepted in that retail store in order to complete your purchase.

To check the balance of the Gift Card, please click here

Gift Cards are not redeemable for cash or store credits.

Gift Cards will be treated as cash if lost. Patagonia Europe is not liable in case of lost, stolen or damaged Gift Cards. Gift Cards can be cancelled and replaced, but to do so we need to have the original proof of purchase.

The Gift Card is transferable and can be redeemed by whomever is the bearer.

Gift Cards can be used to purchase Gift Cards.

For refunds of returned items that were originally paid with a Gift Card, you will get a new Gift Card with the amount of the refunded item.

The Gift Card is issued by Patagonia Europe Cooperatief U.A. (‘Patagonia Europe’), located at Jollemanhof 11, 1019 GW Amsterdam, the Netherlands.

Since Patagonia Europe is located in the Netherlands, these terms and conditions are governed by Dutch law. However, these terms do not affect your statutory rights.

These Terms and Conditions apply as of July 1, 2022. For previous versions, please contact Patagonia Europe’s customer service here.

Popular searches